Warsztaty SMED w Serix – wizyta  na Wydziale Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych gości z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie.

Temat warsztatów : Metoda Single Minut Exchange of Die (SMED). Wymiana Narzędzi w Jednocyfrowej Ilości Minut

img_0099 img_0066 img_0110

W dniach 13-14.04.2013 mieliśmy przyjemność gościć Prowadzącą oraz Słuchaczy z WSB na dwudniowych warsztatach poświęconych metodzie SMED. Podczas dwóch dni zajęć pracownicy naszej firmy wraz z szanownymi gośćmi mieli okazję zarejestrować przezbrojenie maszyny (ENGEL 260t), dokładnie je przeanalizować i debatować nad możliwościami optymalizacji oraz skrócenia czasu przezbrojeń, jakie daje wdrożenie i stosowanie metody SMED.

img_0022 img_0026 img_0024

Drukarnia SERIX-BIS
Waldemar Kitala

ul. Kościuszki 8, 42-300 Myszków
tel. (+48 34) 3137115
tel. (+48 34) 3134963
tel. (+48 34) 3137117
fax. +48 34 3137116
email: biuro@serix-bis.com.pl