Polityka Jakości

   

POLITYKA JAKOŚCI

    Nadrzędnym celem Serix jest ciągłe podnoszenie jakości oferowanych wyrobów i usług w zakresie produkcji detali z tworzyw sztucznych wraz z aplikacjami graficznymi.
    Poprzez wdrożony i ciągle doskonalony System Zarządzania Jakością dążymy do ciągłego podnoszenia zadowolenia naszych Klientów, oraz spełnienia mających zastosowanie wymagań prawnych.

Powyższe cele realizujemy poprzez:

ISO-9001_2015_1ISO-9001_2015_2

 • spełnienie wymagań ISO 9001:2015 oraz specyficznych wymagań klientów i ciągłe doskonalenie skuteczności opartego na niej Systemu Zarządzania Jakością z uwzględnieniem czynników wewnętrznych i zewnętrznych istotnych dla celu i strategicznego kierunku działania,
 • profesjonalną i kompleksową obsługę Klienta,

 

 • ciągłe doskonalenie procesów, wyrobów i usług, oraz stosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych,
 • rozwijanie świadomości jakościowej pracowników w oparciu
  o ich osobistą odpowiedzialność, dostosowanie ich kwalifikacji
  i kompetencji do wymogów SZJ oraz wymagań Klienta,
 • optymalizację kosztów wytwarzania wyrobów,
 • zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim pracownikom,
 • wytwarzanie wyrobów w sposób bezpieczny i w jak najmniejszym stopniu szkodzący środowisku.

     Gwarancją realizacji Polityki Jakości jest ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakości i w konsekwencji dalszy rozwój z wykorzystaniem cyklu PDCA z ukierunkowaniem na podejście oparte na ryzyku w celu wykorzystania szans i zapobiegania niepożądanym wynikom, prowadzące do umocnienia pozycji naszej firmy.

Drukarnia SERIX-BIS
Waldemar Kitala

ul. Kościuszki 8, 42-300 Myszków
tel. (+48 34) 3137115
tel. (+48 34) 3134963
tel. (+48 34) 3137117
fax. +48 34 3137116
email: biuro@serix-bis.com.pl